بافتنی ها

under-the-vasco-da-gama-bridge-where-two-go-to6

پل واسکو دو گاما بلندترین پل اروپاست و در شمال شهر لیسبون در پرتغال قرار دارد...
  1. 26cf443cd3a31cbcee20556b0a97f132

  2. 2438e991931b6ad3e07ddb8300b21e18

  3. 51f7367f6a5563deab7f81eb8f4ab3d5

  4. f02545b4d0aaf6ea964decc7f9bb0ad9