بافتنی ها

پل واسکو دو گاما بلندترین پل اروپاست و در شمال شهر لیسبون در پرتغال قرار دارد...