ترس!

fear460

به گفته ویل اسمیت ترس واقعیت ندارد و ساخته شده توسط ذهن ماست، تنها جایی که ترس میتواند واقعیت داشته باشد در افکار ما از آینده است، خطر واقعی است ولی ترس انتخاب ماست!

گاهاً پیش می آید شب تنهایی در مکانی ترس بر ما وارد میشود، در واقع ترس ساخته ذهن ماست وگرنه آن مکان همان مکانی است که در روز آنجا بودیم و هیچ تغییری به جزء تاریک شدن هوا رخ نداده است، وقتی ترس بر ما غلبه میکند که از آن مکان دور میشویم.

ترس در زندگی خیلی از انسانها وجود دارد، ترس از جدایی، ترس از شکست، ترس از تاریکی و… برای غلبه بر این محصول ذهن باید با اعتماد به نفس بالا با موضوعی که ازش ترس داریم روبه رو شویم و با عقل واقعیت ها را درک و تصمیم بگیریم.

یادتان باشد شما شجاع هستید و مسیر زندگی با شجاعت شما راحت تر پیموده میشود

دسته‌بندی‌ها: خواندی ها

برچسب‌ها:

دیدگاه خود را ارسال کنید

آدرس ایمیل شما در هیچ‌جا منتشر نخواهد شد.