طرز پوست کندن آناناس!

169393c78a4bdcda2807f5a51926245a

اگر حلقه آناناس لازم باشد، دو سر میوه آناناس را قطع میکنیم و بعد آناناس را با پوست حلقه حقله میبریم.آنگاه با دقت و احتیاط پوست دور حلقه ها را یک به یک میگیریم.

لکه های سیاهی که پیدا میشود را با چاقو خارج می نمائیم، در پایان قسمت وسط آناناس که چوبی است را گرد بریده، از حلقه در می آوریم.

b0dd4beee1e445916a5e3ceae101f8a4

اگر قرار باشد آناناس درسته بماند یا از طول چهار قسمت شود یا به فرض بخواهید داخل آن را پر کنید، فقط ته آناناس را قطع کنید و خود میوه را منحنی وار پوست بگیرید.

نقطه های سیاهی را که چشم نامیده میشود خارج نمائید و سپس به صورت حلقه حلقه ببرید و قسمت چوبی شکل را خارج نمائید.

دسته‌بندی‌ها: خوردنی ها

برچسب‌ها: ,,,

دیدگاه خود را ارسال کنید

آدرس ایمیل شما در هیچ‌جا منتشر نخواهد شد.