آرشیو سالیانه: ۱۳۹۵

این نوع کاکتوس از کاکتوسان بومی شمال مکزیک است و به مناطق بیابانی آریزونا کشش بیشتری دارد، این گیاه ظاهر درختچه ای…
ادامه مطلب