آرشیو دسته‌بندی: سنت ها

سنت ها

هنگام جشن گل، مردان روی زمین دراز کشیدند و زنان صورت آنها را در میان گیسوان بلندشان پنهان کردند...