آرشیو دسته‌بندی: طبیعت

خواندی ها

گندم از مهمترین غلات است، یک دانه گندم تشکیل شده از: گیاهک، سبوس، آندوسپرم، گلوتن...
خواندی ها

درخت روح سرسبز طبیعت، از دیبرباز علاقه وصف نشدنی بین انسان و این گیاهِ وجود داشته.